LUCKY DAY
: :
ĐỔI QUÀ

Danh sách quà tặng

• Mỗi ngày user chỉ được đổi điểm 1 lần cho mỗi loại voucher.
• Mỗi ngày user có thể đổi điểm lấy nhiều loại voucher khác nhau.
• Không giới hạn số lượng voucher mà user có thể đổi trong cả chương trình.